Πρόοο-σχήηη! - Άγιος ο θεός…
Καλά εμείς, τότε είχαμε Παπαδόπουλο και Λαδά και Κεφάλα! Αλλά σήμερα…

Εκείνα τα χρόνια τα μαύρα στο σχολειό της "Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών" και του Πουλιού - μόνο αυτά γνώρισε η "σειρά" μου, τελειώσαμε ένα μήνα πριν το πραξικόπημα στην Κύπρο - ζούσαμε με το χαφιέ πρώην χωροφύλακα, που παρίστανε τον καθηγητή, σηκώναμε τη σημαία κάθε πρωί με τη φάλτσα καραμούζα του Μπουλά (κι αυτό μια αντίσταση ήταν) και σταυροκοπιόμαστε προσέχοντας, στο "άγιος ισχυρός" το χέρι να πιάνει… Τα πιτσιρίκια του '57, πρόλαβαν και είδαν σχολικές μέρες στον καθαρό αέρα. Οχι εμείς.

Είπαμε όμως ότι από δω και μπρος, θα ζούσαμε πια σε μια χώρα ελεύθερη, πολιτισμένη, μοντέρνα. Αποδείχτηκε, η μεγαλύτερη μας αυταπάτη. Τόσο που κάποιοι σύντροφοι της εποχής, είναι σήμερα στις καρέκλες της εξουσίας και κάνουν πάνω κάτω τα ίδια με τους τότε! Να για παράδειγμα ένα δείγμα. Τι σου μένει να κάνεις; Το Λούκυ Λουκ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201

Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9. Εκκλησιασμός
Ο εκκλησιασμός των μαθητών κατά σχολείο ή τάξη πραγματοποιείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και με τη συνοδεία των εκπ/κών στις παρακάτω περιπτώσεις:
α . Την εορτή των Τριών Ιεραρχών και τις εθνικές εορτές, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού του Προεδρικού διατάγματος.
β . Την ημέρα του Πολιούχου, οταν οι τοπικές συνθήκες του εορτασμού το επιτρέπουν.
γ . Μια φορά το μήνα σε εργάσιμη ημέρα, τις δυο πρώτες ώρες, μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού κι εφόσον εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβαση των μαθητών.
δ . Εκτάκτως μεχρι τρεις φορές το διδ. έτος, όταν κρίνεται σκόπιμο από το σύλλογο διδασκόντων, σε ώρες λειτουργίας ή μη του σχολείου.

10. Μη Ορθόδοξοι μαθητές
α . Μαθητές που ανήκουν σε άλλο δόγμα ή άλλο θρήσκευμα δεν συμμετέχουν στον εκκλησιασμό, εφόσον οι γονείς τους το ζητήσουν με γραπτή δήλωση. 'Οταν ένας από τους γονείς ανήκει σε άλλο δόγμα ή θρησκεία, για να γίνει απαλλαγή χρειάζεται κοινή δήλωση των γονέων. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ισχύει η δήλωση του γονέα που έχει την επιμέλεια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 αυτού του Π.Δ. .
Οι γονείς των μη ορθόδοξων μαθητών ενημερώνονται έγκαιρα για την ημέρα και την ώρα του εκκλησιασμού ώστε αυτοί να οδηγηθούν στο σχολείο μετά τη λήξη του. Όταν ο εκκλησιασμός γίνεται έκτακτα ή δεν ειδοποιούνται οι γονείς και κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών, η απασχόληση και η επιτήρησή τους γίνεται με ευθύνη του σχολείου.
Οι προαναφερδμενοι μαθητές συμμετέχουν στον εορτασμό των εθνικών επετείων και στις άλλες εκδηλώσεις του σχολείου.
β. Οι παραπάνω μαθητές απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών και με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζεται ο τρόπος απασχόλησής τους εντός ή εκτός της αίθουσας ή σε άλλη αίθουσα, την ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού.
γ. Αν οι γονείς τους επιθυμούν να αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα ή βιβλία του σχολείου ότι ακολουθούν άλλο δόγμα ή θρησκεία πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό Μητρώου ή Δημοτολογίου, στο οποίο να αναφέρεται δτι ακολουθούν το συγκεκριμένο δογμα.
δ. Οι παραπάνω μαθητές, εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή, παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 1998

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥλΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Εκκλησιασμός των μαθητών. Τέτοια κατάντια η 'μεταπολίτευση'!
Θα βρεθούν σίγουρα και κάποιοι να πουν ότι το διάταγμα αυτό είναι μάλιστα και προοδευτικό! Αφού επιτρέπει στους αλλόθρησκους να μην μετέχουν του εκκλησιασμού.
ΟΥΑΟΥ! Τόσο πολύ ε;

Πάμε Ντόλυ!...

XXX


 


Ἐν ἀρχῄ ἤν τό Χάος…


Ο άλλος λέει ότι τα UFO
είναι οι πανάρχαιοι Ελληνες
που γυρίζουν από τα διαπλανητικά τους ταξίδια…

 

…καί ἐγένετο blog!